การดำเนินคดีทุจริต อย่างทุจริต
เป็นเนติฆาตกรรม ที่ช่างอัปยศยิ่ง
“ไม่มีการกดขี่ข่มเหงใดที่ทารุณโหดร้ายยิ่งไปกว่าการถูกกดขี่ข่มเหงที่อิงอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือปรากฏตัวในนามของกระบวนการยุติธรรม”
"There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice"
Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu